- -

La gran diversitat varietal de vinya a Espanya, en procés de descobriment

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La gran diversitat varietal de vinya a Espanya, en procés de descobriment

Show full item record

Muñoz Organero, G.; De Andrés, MT.; Vargas, A.; Aller, M.; Serrano, MJ.; Cretazzo, E.; Pérez, JA.... (2017). La gran diversitat varietal de vinya a Espanya, en procés de descobriment. ACE. Revista d'Enologia. Associació Catalana d'Enòlegs. (105):13-17. http://hdl.handle.net/10251/101065

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/101065

Files in this item

Item Metadata

Title: La gran diversitat varietal de vinya a Espanya, en procés de descobriment
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria - Departament d'Enginyeria Rural i Agroalimentària
Universitat Politècnica de València. Departamento de Producción Vegetal - Departament de Producció Vegetal
Issued date:
Abstract:
[Otro] En la darrera decada, les varietats minoritaries de vinyes han anat guanyant interes a Europa i s'ha endegat un projecte a gran escala per catalogar-les. D'aquí la importancia del coneixement detallat del patrimoni ...[+]
Subjects: Prospección material vegetal, Vitis vinifera
Copyrigths: Cerrado
Source:
ACE. Revista d'Enologia. Associació Catalana d'Enòlegs. (issn: 0212-842X )
Publisher:
Associació Catalana d'Enòlegs
Publisher version: http://www.acenologia.com/
Thanks:
Agraïm a l'Institut Nacional d'Investigació i 'Tecnologia Agraria i Alimentaria (INIA) i als fons FEDER el finançament d'aquest treballa través del projecte RF2012- 00027-C5-00.
Type: Artículo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record