- -

La gran diversitat varietal de vinya a Espanya, en procés de descobriment

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

La gran diversitat varietal de vinya a Espanya, en procés de descobriment

Show full item record

Muñoz Organero, G.; De Andrés, MT.; Vargas, A.; Aller, M.; Serrano, MJ.; Cretazzo, E.; Pérez, JA.... (2017). La gran diversitat varietal de vinya a Espanya, en procés de descobriment. ACE. Revista d'Enologia. Associació Catalana d'Enòlegs. (105):13-17. http://hdl.handle.net/10251/101065

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/101065

Files in this item

Item Metadata

Title: La gran diversitat varietal de vinya a Espanya, en procés de descobriment
Author: Muñoz Organero, Gregorio De Andrés, M. T. Vargas, A. Aller, M. Serrano, M. J. Cretazzo, E. Pérez, J. A. Puertas, M.B. Gorgonega, Y. Giménez, R. Andreu, L.J. Bruna, P. Uson, J.J. Loureiro, M. D. Bota, J. Medina, C.E. González, F.J. Gutierrez, M. R. Martínez, J. Chacón, J.L. Mena, A. Rubio, J.A. Arranz, C. Yuste, J. Domingo, C Puig, S. Puig, A. Gonzalez, J.B. Díaz, E. Ribas, A. Rego, F. Martínez, M.C. Santiago, J.L. Ruiz-García, L. Martínez-Cutillas, A. Fuentes-Denia, A. Cibriain, J.J. Sagües, A. Suberviola, J. Royo, J.B. Santesteban, L.G. Urrestaratu, J. Lauzirika, M. Fernandez-Gonzalez, M. Aragonés, A. Ibáñez, J. Baroja, E. Perez-Sotés, JE Martínez-Zapater, JM Salazar Hernández, Domingo Manuel López- Cortés, I Velázquez Martí, Borja Chirivella, C. García, J. Giménez, G. Martínez, L. De la Rosa, L. Bravo, M. Cabello, F.
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Rural y Agroalimentaria - Departament d'Enginyeria Rural i Agroalimentària
Universitat Politècnica de València. Departamento de Producción Vegetal - Departament de Producció Vegetal
Issued date:
Abstract:
[Otro] En la darrera decada, les varietats minoritaries de vinyes han anat guanyant interes a Europa i s'ha endegat un projecte a gran escala per catalogar-les. D'aquí la importancia del coneixement detallat del patrimoni ...[+]
Subjects: Prospección material vegetal, Vitis vinifera
Copyrigths: Cerrado
Source:
ACE. Revista d'Enologia. Associació Catalana d'Enòlegs. (issn: 0212-842X )
Publisher:
Associació Catalana d'Enòlegs
Publisher version: http://www.acenologia.com/
Project ID:
info:eu-repo/grantAgreement/MINECO//RF2012-00027-C05-03/ES/Documentación, caracterización y racionalización del germoplasma de vid prospectado y conservado en España. Creación de una colección nuclear./
Thanks:
Agraïm a l'Institut Nacional d'Investigació i 'Tecnologia Agraria i Alimentaria (INIA) i als fons FEDER el finançament d'aquest treballa través del projecte RF2012- 00027-C5-00.
Type: Artículo

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record