- -

Interpretació matricial dels algorismes d'esglaonament

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Interpretació matricial dels algorismes d'esglaonament

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2018). Interpretació matricial dels algorismes d'esglaonament. http://hdl.handle.net/10251/101485

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/101485

Video Viewer

Item Metadata

Title: Interpretació matricial dels algorismes d'esglaonament
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
En aquest vídeo demostrem que l'aplicació d'un algorisme d'esglaonament (com ara, el de Gauss-Jordan) per transformar la matriu A en B és equivalent a la multiplicació d'una certa matriu T per A. Expliquem com es pot ...[+]
Subjects: matriu , operació elemental , esglaonament , Gauss , Jordan , producte , inversa , rang , combinació lineal
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=ccab18a0-46da-11e8-ab42-63cdaaa7914f
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Per entendre aquest vídeo, el lector ha de conèixer les operacions elementals per files (i les matrius elementals corresponents) i els algorismes del tipus Gauss i Gauss-Jordan.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Fácil
Interactivity Level: Muy bajo
Semantic Density: Muy bajo
Typical Learning Time: 10 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record