- -

Determinants. Un parell de teoremes i algunes propietats

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Determinants. Un parell de teoremes i algunes propietats

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2018). Determinants. Un parell de teoremes i algunes propietats. http://hdl.handle.net/10251/101487

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/101487

Video Viewer

Item Metadata

Title: Determinants. Un parell de teoremes i algunes propietats
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
Demostrem els teoremes més importants a prop de determinants: una matriu és invertible si i només si el seu determinant és no nul i el determinant del producte és el producte dels determinants. A més a més, provem que el ...[+]
Subjects: determinants , rang , matriu , inversa , independència lineal
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=3dbacfa0-4eaa-11e8-a02d-b13f2cd6ec94
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Aquest vídeo només requereix el coneixement de la definició de determinant (en qualsevol de les formes en que es presenta habitualment) i de l'efecte de les operacions elementals per files sobre el determinant.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Bajo
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record