- -

Determinants: Definició, càlcul i primeres propietats

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Determinants: Definició, càlcul i primeres propietats

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2018). Determinants: Definició, càlcul i primeres propietats. http://hdl.handle.net/10251/101723

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/101723

Video Viewer

Item Metadata

Title: Determinants: Definició, càlcul i primeres propietats
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
Definim el determinant i mostrem quins són els efectes de les operacions elementals sobre el valor del determinant. Això ens permet calcular determinants fent servir l'algorisme de Gauss
Subjects: determinant , matrius elementals , operacions elementals , matriu invertible , rang , independència lineal
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=c401f7b0-4e9f-11e8-a02d-b13f2cd6ec94
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Els únics requeriments són uns coneixements mínims a prop de les matrius i les operacions elementals per files.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Bajo
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record