- -

Els quatre subespais deduïts d'una matriu

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Els quatre subespais deduïts d'una matriu

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2018). Els quatre subespais deduïts d'una matriu. http://hdl.handle.net/10251/102524

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/102524

Video Viewer

Item Metadata

Title: Els quatre subespais deduïts d'una matriu
Author: Fuster Capilla, Robert Ricard
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
Definim els espais fila, columna, nul i nul esquerre d'una matriu, expliquem com calcular-los, determinem les seues dimensions i mostrem les relacions d'ortogonalitat que hi ha entre aquests espais.
Subjects: Espai , Columna , Fila , Nul , Nucli , Nul esquerre , Álgebra lineal , Matriu , Vector , Espais fonamentals , Espai ortogonal
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=ecda78b8-747e-47a1-a73d-1adfada2c792
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Es requereix un coneixement bàsic a prop de les matrius i els subespais de Rn
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Bajo
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record