- -

Suma i intersecció de subespais de Rn

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Suma i intersecció de subespais de Rn

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2018). Suma i intersecció de subespais de Rn. http://hdl.handle.net/10251/103384

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/103384

Video Viewer

Item Metadata

Title: Suma i intersecció de subespais de Rn
Author: Fuster Capilla, Robert Ricard
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
Definim els subespais suma i intersecció de dos subespais de Rn, en mostrem les propietats i expliquem com calcular-los.
Subjects: suma , intersecció , directa , Grassmann , subespai , dimensió , base
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=121263c0-61da-11e8-aab9-a1a4e108f2ab
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Es requereix un coneixement bàsic a prop dels espais Rn i els subespais d'aquests.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record