- -

La projecció ortogonal sobre un subespai

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La projecció ortogonal sobre un subespai

Show full item record

Fuster Capilla, RR. (2018). La projecció ortogonal sobre un subespai. http://hdl.handle.net/10251/104304

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/104304

Video Viewer

Item Metadata

Title: La projecció ortogonal sobre un subespai
Author: Fuster Capilla, Robert Ricard
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Issued date:
Abstract:
En aquest vídeo mostrem que Rn és la suma directa de qualsevol subespai i l'ortogonal d'aquest subespai, definim la projecció d'un vector sobre un subespai i mostrem com es calcula aquesta projecció.
Subjects: espai columna , ortogonal , projecció , matriu transposada , producte escalar , equacions normals , vector , àlgebra lineal
UNESCO code: 1201 - Álgebra
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=6fcd6b50-672e-11e8-aab9-a1a4e108f2ab
Learning Resource Type: Screencast
Educational description: Per poder entendre el vídeo es requereix un coneixement bàsic a prop dels subespais i de l'ortogonalitat en Rn
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 20 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record