- -

Comptes d'IVA

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Comptes d'IVA

Show full item record

Bravo Sellés, M. (2018). Comptes d'IVA. http://hdl.handle.net/10251/104401

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/104401

Video Viewer

Item Metadata

Title: Comptes d'IVA
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Issued date:
Abstract:
Aquest vídeo persegueix identificar els tipus d¿IVA, conèixer els comptes que el Pla General Comptable destina a la comptabilització de l¿IVA i distingir els 2 casos que poden presentar-se a l¿efectuar la declaració-liquidació ...[+]
Subjects: IVA suportat , IVA repercutit , IVA general , IVA reduït , IVA súper reduït.
UNESCO code: 5308 - Economía General
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=ccb65c10-5a8a-11e8-aab9-a1a4e108f2ab
Learning Resource Type: Polimedia
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 02 horas 00 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record