- -

El resum

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El resum

Show full item record

Escrivá Fuster, D. (2018). El resum. http://hdl.handle.net/10251/105622

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/105622

Video Viewer

Item Metadata

Title: El resum
Author:
Issued date:
Abstract:
En aquest vídeo, es poden consultar els principals passos perquè es realitze un resum,
Subjects: resunir , valencià , orientacions
UNESCO code: 5799 - Otras especialidades lingüísticas
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=1e0dd130-8169-11e6-8f97-b7415bf6c110
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: Cal veure el vídeo i seguir els passos que es proposen, sobretot, per interioritzar els mecanismes necessaris per tal de produir aquest tipus de text.
Intended End User Role: Alumno
Context: Otro
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 30 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record