- -

La pronúncia de la essa sonora

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La pronúncia de la essa sonora

Show full item record

Escrivá Fuster, D. (2018). La pronúncia de la essa sonora. http://hdl.handle.net/10251/105627

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/105627

Video Viewer

Item Metadata

Title: La pronúncia de la essa sonora
Author:
Issued date:
Abstract:
En aquest vídeo, s'inicia l'estudi de la essa sonora tant des del punt de vista fonètic com ortogràfic.
Subjects: essa sonora , pronúncia , fonètica , valencià , ortografia
UNESCO code: 5799 - Otras especialidades lingüísticas
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=c507e8a0-c844-11e6-9506-2dbc2fb6d16d
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: Visualitzar el vídeo en tres passos: De primer atendre a la realització del so, Tot seguit, atendre a l'ortografia i, per acabar, fer pràctiques per tal d'inegrar el so en la llengua d'estudi amb els recursos que es faciliten.
Intended End User Role: Alumno
Context: Otro
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 30 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record