- -

L'espressió oral

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

L'espressió oral

Show full item record

Escrivá Fuster, D. (2018). L'espressió oral. http://hdl.handle.net/10251/105639

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/105639

Video Viewer

Item Metadata

Title: L'espressió oral
Author: Escrivá Fuster, Débora
Issued date:
Abstract:
En aquest vídeo, es donen les orientacions generals, a l'hora de preparar un text perquè es llija en veu alta.
Subjects: lectura , veu alta , ritme , entonació , valencià
UNESCO code: 5799 - Otras especialidades lingüísticas
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=01c88c20-baeb-11e6-bfdd-1b6cc0ce6db1
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: Cal veure el vídeo i seguir els passos que es prioposen perquè les persones aprenents tinguen en compte tots els elements que entren en el moment de preparar un text perquè es llija en veu alta.
Intended End User Role: Alumno
Context: Otro
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 30 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record