- -

La lectura en veu alta

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La lectura en veu alta

Show full item record

Escrivá Fuster, D. (2018). La lectura en veu alta. http://hdl.handle.net/10251/105640

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/105640

Video Viewer

Item Metadata

Title: La lectura en veu alta
Author: Escrivá Fuster, Débora
Issued date:
Abstract:
En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques a l'hora de preparar una intervenció en què s'haja de llegir un text en veu alta.
Subjects: llegir , veu alta , valencià , entonació , ritme , expressivitat
UNESCO code: 5799 - Otras especialidades lingüísticas
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=c35c2140-b2f7-11e6-bd20-ef4f4830f0f5
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: Cal veure el vídeo i atendre als diferents passos que s'indiquen quan cal preparar la lectura d'un text en veu alta: preparació física, psicològica i lingüística.
Intended End User Role: Alumno
Context: Otro
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 30 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record