- -

El so de la grafia be

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El so de la grafia be

Show full item record

Escrivá Fuster, D. (2018). El so de la grafia be. http://hdl.handle.net/10251/105641

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/105641

Video Viewer

Item Metadata

Title: El so de la grafia be
Author:
Issued date:
Abstract:
En aquest vídeo, es donen les orinetacions bàsiques perquè es perceba la producció del so bilabial oclusiiu sonor, es conega l'ortografia bàsica i es facen pràctiques amb els recursos de suport.
Subjects: grafia be , pronúncia , fonètica , valencià , ortografia
UNESCO code: 5799 - Otras especialidades lingüísticas
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=1dc4bfd0-4c44-11e7-98a2-f5c3f301524c
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: Cal veure el vídeo i atendre a les tres parts diferenciades: percepció de la formació del so, aspectes ortogràfics i fer pràctiques amb els recursos que es proposen.
Intended End User Role: Alumno
Context: Otro
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 30 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record