- -

Què és un resum (pràctiques)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Què és un resum (pràctiques)

Show full item record

Escrivá Fuster, D. (2018). Què és un resum (pràctiques). http://hdl.handle.net/10251/105643

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/105643

Video Viewer

Item Metadata

Title: Què és un resum (pràctiques)
Author:
Issued date:
Abstract:
En aquest vídeo, es proposa fer una pràctica d'un resum sobre un text proposat i se'n dóna una solució model.
Subjects: resunir , valencià , pràctiques
UNESCO code: 5799 - Otras especialidades lingüísticas
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=5146c8d0-4c44-11e7-98a2-f5c3f301524c
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: Cal fer una lectura del text proposat i aturar el vídeo perquè es repassen les notes que s'hagen tret. Tot seguit cal atendre a les idees principals, les paraules clau i, amb aquesta informació, redactar el resum final, És interessant contrastar el resultat de la persona aprenent amb la solució model.
Intended End User Role: Alumno
Context: Otro
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 20 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record