- -

UN REPTE DE LA (SOCIO)LINGÜÍSTICA APLICADA: EL MODEL DE LLENGUA COL·LOQUIAL PER A LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

UN REPTE DE LA (SOCIO)LINGÜÍSTICA APLICADA: EL MODEL DE LLENGUA COL·LOQUIAL PER A LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Show full item record

Mas Castells, JA. (2007). UN REPTE DE LA (SOCIO)LINGÜÍSTICA APLICADA: EL MODEL DE LLENGUA COL·LOQUIAL PER A LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL. Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas. 2:47-56. doi:10.4995/rlyla.2007.701

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/10625

Files in this item

Item Metadata

Title: UN REPTE DE LA (SOCIO)LINGÜÍSTICA APLICADA: EL MODEL DE LLENGUA COL·LOQUIAL PER A LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL
Author: Mas Castells, Josep Angel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Issued date:
Abstract:
[EN] The variety of situations where language is used in audiovisual communications renders the separation between formal and informal register, which normally employ the language orientation materials, inadequate. This ...[+]


[VL] La diversitat de situacions en què s’utilitza la llengua en la comunicació audiovisual fa insuficient la divisió entre re g i s t re formal i informal a què solen limitar-se els materials d’orientació lingüística. Aquesta ...[+]
Subjects: Audiovisual communications , Variationism , Linguistic attitudes , Language model
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial (by-nc)
Source:
Revista de Lingüística y Lenguas Aplicadas. (issn: 1886-2438 ) (eissn: 1886-6298 )
DOI: 10.4995/rlyla.2007.701
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: http://doi.org/10.4995/rlyla.2007.701
Type: Artículo

References

Bordons, G. i D. Font. (2000)."El guió dramàtic: un model de llengua escrita ioral als mitjans de comunicació", en I. Creusi altres (2000) (eds.), Llengua i mitjans decomunicació, Lleida: Pagés.

Casanova, E. (1990). "Elements per a una proposta lèxica", A. Ferrando (ed.), La llengua als mitjans de comunicació. València: Institut de Filologia Valenciana-Universitat de València: 101-148.

Casals, D. (2002). "El valencià en el model de llengua de les emissores de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió", en E. Casanova, J. Martí, i A. Saragossà (eds.), Estudis del valencià d'ara, València: Denes. [+]
Bordons, G. i D. Font. (2000)."El guió dramàtic: un model de llengua escrita ioral als mitjans de comunicació", en I. Creusi altres (2000) (eds.), Llengua i mitjans decomunicació, Lleida: Pagés.

Casanova, E. (1990). "Elements per a una proposta lèxica", A. Ferrando (ed.), La llengua als mitjans de comunicació. València: Institut de Filologia Valenciana-Universitat de València: 101-148.

Casals, D. (2002). "El valencià en el model de llengua de les emissores de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió", en E. Casanova, J. Martí, i A. Saragossà (eds.), Estudis del valencià d'ara, València: Denes.

Castellanos, J. A. (1993). Manual de pronunciació. Barcelona: Eumo.

Ferrando, A. (ed.) (1990). La llengua als mitjans de comunicació. València: Institut de Filologia Valenciana-Universitat de València.

González, J. (1999). El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad. Madrid: Cátedra.

IEC (1999a). Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana I. Fonètica. Barcelona.

IEC (1999b). Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana II. Morfologia. Barcelona.

Lacreu, J. (1990). "Per un model lingüístic econòmic", en Ferrando (ed.) La llengua als mitjans de comunicació. València: Institut de Filologia Valenciana-Universitat de València.

Lacreu, J. (2002). "Els models de llengua del valencià", en E. Casanova, J. Martí i A. Saragossà (eds.) Estudis del valencià d'ara. València: Denes.

Marí, I. (1990)."Condicions prèvies per a la difusió d'un model lingüístic als mitjans de comunicació",en Ferrando (ed.) La llengua als mitjans de comunicació. València: Institut de Filologia Valenciana-Universitat de València.

Marí, I. (1992). "Varietats i registres en la llengua dels mitjansde comunicació", en Un horitzó per a la llengua. Barcelona: Empúries.

Mas, J.À. (2005). "La ideologització de les variants lingüístiques en la configuración dels models de llengua valencians", en M. Labarta (ed.) Approaches to Critical Discourse Analysis. València: Universitat de València [publicació en CD].

Mas, J. À. (2006). "La llengua de l'audiència en televisió: implicacions ideològiques des del col·loquial al'estàndard", en J. L. Blas, M. Casanova, M. Velando (eds.) Discurso y sociedad: contribuciones al estudio de la lengua en contexto social: 287-298.

Mollà, T. (1990). La llengua dels mitjans de comunicació. Alzira: Bromera.

Mollà, T.(1993). "El paper dels mitjans de comunicació en la conformació de l'estàndard", en I Jornades de sociolingüística: la llengua estàndard. Alcoi: Ajuntament d'Alcoi.

Montoya, B. (2006). Normalització i estandardització. Alzira: Bromera-Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Navarro, B. i X. Rull (2000). "Llengua, dialecte, endodiglòssia: la llengua que tots volem" dins I. Creus i altres (ed.) Llengua i mitjans de comunicació. Lleida: Pagès.

Paloma, D. (1999). "De la llengua catalana a les sèries de televisió", Anàlisi23: 73-92.

Polanco, L. (1990). "Reflexions sobre el model lingüístic dels mitjans de comunicación valencians", en A. Ferrando (ed.) La llengua als mitjans de comunicació. València: Institut de Filologia Valenciana-Universitat de València.

Salvador, V. (1990). "Els registres orals", en A. Ferrando (ed.) La llengua als mitjans de comunicació. València: Institut de Filologia Valenciana-Universitat de València.

Segura, C. (2002). "Diversitat dialectal i estandardització en el valencià meridional: éxito fracàs dels models lingüístics a l'escola", en E. Casanova, J. Martí i A. Saragossà (eds.) Estudis del valencià d'ara. València: Denes: 581-594.

Vallverdú, F. (2000). El català estàndard i els mitjans audiovisuals. Barcelona: Edicions 62.

[-]

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record