- -

Smart ecoMobility Disseny d’una solució IoT basada en Fog/Edge Computing aplicada a l’àmbit del trànsit sostenible a les ciutats intel·ligents

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Smart ecoMobility Disseny d’una solució IoT basada en Fog/Edge Computing aplicada a l’àmbit del trànsit sostenible a les ciutats intel·ligents

Show full item record

Pedrós Oliver, D. (2018). Smart ecoMobility Disseny d’una solució IoT basada en Fog/Edge Computing aplicada a l’àmbit del trànsit sostenible a les ciutats intel·ligents. http://hdl.handle.net/10251/107000

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/107000

Files in this item

Item Metadata

Title: Smart ecoMobility Disseny d’una solució IoT basada en Fog/Edge Computing aplicada a l’àmbit del trànsit sostenible a les ciutats intel·ligents
Secondary Title: Smart ecoMobility : Diseño de una solución IoT basada Fog/Edge Computing aplicada al ámbito del tráfico sostenible en Ciudades Inteligentes
Author: Pedrós Oliver, Daniel
Director(s): Fons Cors, Joan Josep Pelechano Ferragud, Vicente
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2018-07-12
Issued date:
Abstract:
[CA] L’objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament d’un sistema aplicable a l’àmbit de les ciutats intel·ligents que permeta la computació distribuïda de manera segura en una xarxa de dispositius IoT. El fog computing ...[+]


[ES] El objetivo de este proyecto es el desarrollo de un sistema aplicable en el ámbito de las ciudades inteligentes que permita la computación distribuida de manera segura en una red de dispositivos IoT. El fog computing ...[+]


[EN] The objective of this project is the development of a system applicable in the field of smart cities that allows securely distributed computing on a network of IoT devices. Fog computing is the architecture used to ...[+]
Subjects: IoT , Ciutats intel·ligents , Fog computing , Escalabilitat , Adaptabilitat , Seguretat , Comunicacions , Ciudades inteligentes , Escalabilidad , Adaptabilidad , Seguridad , Comunicaciones , Smart cities , Scalability , Adaptability , Security , Communications
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record