- -

El Campus de Gandia de la UPV acull la Fira de Tradicions Xineses

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El Campus de Gandia de la UPV acull la Fira de Tradicions Xineses

Show full item record

Barrancos Gregori, S. (2011). El Campus de Gandia de la UPV acull la Fira de Tradicions Xineses. http://hdl.handle.net/10251/10739.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/10739

Files in this item

Item Metadata

Title: El Campus de Gandia de la UPV acull la Fira de Tradicions Xineses
Author:
Read date / Event date:
2011-04-15
Issued date:
Abstract:
Els estudiants xinesos de la UPV celebren una Fira de Tradicions Xineses aquest divendres, 15 d¿abril, a l¿àgora del Campus de Gandia. L¿acte consistirà en el desenvolupament de distints tallers, organitzats pels alumnes ...[+]
Subjects: Campus de gandia
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Description: Lugar: Campus de Gandia ;Protagonistas: ;Tipo de evento: fira
Type: Nota de Prensa

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record