- -

Estudi de conservació de l Abric de Pinos (Benissa, Alacant): patologies i causes de deterioració d un jaciment amb art rupestre llevantí

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi de conservació de l Abric de Pinos (Benissa, Alacant): patologies i causes de deterioració d un jaciment amb art rupestre llevantí

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.author Barreda-Uso, Gemma es_ES
dc.contributor.author Zalbidea Muñoz, Mª Antonia es_ES
dc.date.accessioned 2018-09-17T08:20:10Z
dc.date.available 2018-09-17T08:20:10Z
dc.date.issued 2018 es_ES
dc.identifier.issn 0079-8215 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/107432
dc.description.abstract [EN] This study provides an in-depth evaluation of the state of conservation of abric de Pinos (Benissa, Alacant) rock art site. This paper offers an identification of the main alterations as well as a diagnostic of the different pathologies affecting the conservation of the rock surface. The article aims at determining the causes behind the alterations in order to propose palliative measures to guarantee the conservation of this type of rock art. This study takes into account the singularities characterising Levantine rock art, deriving from the geological nature and the environmental conditions to which they are exposed. The final aim is to contribute to raise awareness among the scientific community, the managers of this heritage and the public on the vulnerability of this art and the need to increase conservation studies such as this one in order to guarantee the short and long term preservation of this art. In addition it goes one step further to contribute to publish the results of the scientific research and the conservation interventions conducted in these type of sites included in UNESCO World Heritage List. These interventions often remain unpublished, thus limiting the advance of knowledge in such an important field, such as research on conservation of open air rock art sites. es_ES
dc.description.abstract [Otro] Aquest estudi proporciona una avaluació exhaustiva de l¿estat de conservació que presenta l¿Abric de Pinos (Benissa, Alacant). El treball ofereix una identificació de les alteracions i un diagnòstic de les diferents patologies que afecten la conservació del suport petri. L¿article tracta de determinar les causes que provoquen les alteracions per tal de proposar mesures pal·liatives per a garantir la conservació d¿aquest tipus d¿art. Aquest estudi té en compte les singularitats que caracteritzen l¿art rupestre llevantí, derivades de la seua pròpia naturalesa geològica i de les condicions mediambientals a les quals està directament exposat. L¿objectiu final és contribuir a conscienciar la comunitat científica, els gestors del patrimoni a la població de la vulnerabilitat d¿aquest art i de la necessitat d¿augmentar els estudis de conservació d¿aquest tipus per tal de garantir la seua preservació a curt i a llarg termini. A més a més, fa un pas endavant per a donar a conèixer els resultats de les investigacions científiques i les intervencions de conservació dutes a terme en aquests tipus d¿indrets declarats Patrimoni de la Humanitat, que moltes vegades resten inèdits en detriment de l¿avanç del coneixement en un àmbit tan important com és el de la conservació de l¿art rupestre prehistòric a l¿aire lliure. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Departament de Prehistòria Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona es_ES
dc.relation.ispartof PYRENAE es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Art rupestre es_ES
dc.subject Abric es_ES
dc.subject Conservació es_ES
dc.subject Deteriorament es_ES
dc.subject Alteració pètria es_ES
dc.subject Rock art es_ES
dc.subject Rock shelter es_ES
dc.subject Conservation es_ES
dc.subject Deterioration es_ES
dc.subject Rock alteration es_ES
dc.subject.classification PINTURA es_ES
dc.title Estudi de conservació de l Abric de Pinos (Benissa, Alacant): patologies i causes de deterioració d un jaciment amb art rupestre llevantí es_ES
dc.title.alternative A case study in conservation at Abric de Pinos (Benissa, Alicant): pathologies and causes of deterioration of a site with levantine rock art es_ES
dc.type Artículo es_ES
dc.identifier.doi 10.1344/Pyrenae2018.vol49num1.6 es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales - Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio - Institut Universitari de Restauració del Patrimoni es_ES
dc.description.bibliographicCitation Barreda-Uso, G.; Zalbidea Muñoz, MA. (2018). Estudi de conservació de l Abric de Pinos (Benissa, Alacant): patologies i causes de deterioració d un jaciment amb art rupestre llevantí. PYRENAE. 49(1). doi:10.1344/Pyrenae2018.vol49num1.6 es_ES
dc.description.accrualMethod S es_ES
dc.relation.publisherversion http://doi.org/10.1344/Pyrenae2018.vol49num1.6 es_ES
dc.description.upvformatpinicio 155 es_ES
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.description.volume 49 es_ES
dc.description.issue 1 es_ES
dc.relation.pasarela 355222 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record