- -

El alma humana como materialización de un sentimiento. Transparencias y erotismo en la pintura

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El alma humana como materialización de un sentimiento. Transparencias y erotismo en la pintura

Show full item record

Camús Alonso, F. (2018). El alma humana como materialización de un sentimiento. Transparencias y erotismo en la pintura. http://hdl.handle.net/10251/107849

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/107849

Files in this item

Item Metadata

Title: El alma humana como materialización de un sentimiento. Transparencias y erotismo en la pintura
Author: Camús Alonso, Francisco
Director(s): Giner Martínez, Francisco
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Pintura - Departament de Pintura
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2018-07-12
Issued date:
Abstract:
Aquest treball de finalització de grau pretén ser la representació d'una ànima turmentada per la seua naturalesa. Materialitza al mateix temps, un sentiment d'angoixa experimentat per aquells individus que no respondre a ...[+]


This degree finishing work aims to be the representation of a soul tormented by its nature. It materializes at the same time, a feeling of anguish experienced by those individuals that do not respond to heteronormativity, ...[+]
Subjects: Tenebrisme , Barroc , Transparències , Ànima , Tenebrism , Baroque , Transparencies , Soul
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record