- -

Pla de dinamització socioecònomica del municipi de Pinet

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Pla de dinamització socioecònomica del municipi de Pinet

Show full item record

Villarejo Gregori, V. (2018). Pla de dinamització socioecònomica del municipi de Pinet. http://hdl.handle.net/10251/107968

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/107968

Files in this item

Item Metadata

Title: Pla de dinamització socioecònomica del municipi de Pinet
Secondary Title: Plan de dinamización socio-económica del municipio de Pinet
Author: Villarejo Gregori, Vicent
Director(s): Capó i Vicedo, Jordi
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA) - Centre d'Investigació en Gestió d'empreses (CEGEA)
Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Read date / Event date:
2018-06-26
Issued date:
Abstract:
Els objectius d aquest projecte és crear un pla de dinamització socioeconòmica de Pinet amb la finalitat d incentivar l economia del poble a través de l activitat pública. Per aconseguir-ho realitzaré línies d actuació per ...[+]
Subjects: Pla de dinamització socioeconòmic , Despoblació rural , Estratègia , Pinet
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record