- -

Rel.lectura de la Il.lustració: la ignorància compartida

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Rel.lectura de la Il.lustració: la ignorància compartida

Show full item record

Miquel Bartual, M. (2016). Rel.lectura de la Il.lustració: la ignorància compartida. Quaderns d'Educació Contínua. 34:39-48. http://hdl.handle.net/10251/108471

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/108471

Files in this item

Item Metadata

Title: Rel.lectura de la Il.lustració: la ignorància compartida
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Issued date:
Abstract:
[Otro] Davant els diferents canvis que s estan produint al llarg de l Estat espanyol en els últims temps, volem especificar fins a quin punt considerem que el projecte d autoformació ciutadana segueix sent un dispositiu ...[+]
Subjects: Autoformació , Canvi social , Centres autogestionats , Models territorials
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Source:
Quaderns d'Educació Contínua. (issn: 1575-9016 )
Publisher:
Diputación de Valencia: Centre de Recursos i Educación Contínua
Publisher version: http://www.editorialdenes.com/index.php?option=com_content&view=category&id=41&Itemid=147
Type: Artículo

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record