- -

Cinètica de la reacció entre el bisulfit i el iodat

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Cinètica de la reacció entre el bisulfit i el iodat

Show full item record

Torres Cartas, S.; Meseguer Lloret, S. (2011). Cinètica de la reacció entre el bisulfit i el iodat. http://hdl.handle.net/10251/10848

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/10848

Video Viewer

Item Metadata

Title: Cinètica de la reacció entre el bisulfit i el iodat
Author: Torres Cartas, Sagrario Meseguer Lloret, Susana
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Issued date:
Abstract:
En aquest video es mostra el procediment experimental per a determinar l'ordre de reacció enfront del bisulfit i la constant aparent de velocitat. Es mostra també una taula amb els resultats experimentals de l'experiència. ...[+]
Subjects: Cinètica , Velocitat de reacció , Temp de reacció , Bisulfit , Reacció química
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://media.upv.es/player/?id=8ece147a-8af2-4b21-a618-3460f3d9a10e
Learning Resource Type: Vídeo didáctico
Educational description: Utilitzar per a mostrar aspectes relacionats amb la velocitat de les reaccions químiques
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Muy bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 4 minuts
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record