- -

Assentant-se en la tradició Anàlisi i realització d'una falla

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Assentant-se en la tradició Anàlisi i realització d'una falla

Show full item record

Marín Peiró, M. (2018). Assentant-se en la tradició Anàlisi i realització d'una falla. http://hdl.handle.net/10251/110224

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/110224

Files in this item

Item Metadata

Title: Assentant-se en la tradició Anàlisi i realització d'una falla
Author:
Director(s): Chornet Roig, Jaime
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Escultura - Departament d'Escultura
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2018-09-10
Issued date:
Abstract:
El tfg amb el títol Assentant-se en la tradició es una recerca orientada al món de les falles, la seua estètica, els seus materials i els seus origens. Les falles tradicionalment estaven fetes de mobles vells que els veïns ...[+]


The end-of-degree project Assentant-se en la tradició is a strategic research oriented towards las fallas, their aesthetic, materials and origins. Las fallas were traditionally made of collected furniture from trash and ...[+]
Subjects: tradición , cultura , orígenes , sillas , fallas , tradition , culture , origin , chairs
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record