- -

Estudi, anàlisi i avaluació d'un pla de normalització lingüística al municipi de Pego

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi, anàlisi i avaluació d'un pla de normalització lingüística al municipi de Pego

Show full item record

Server Naya, J. (2018). Estudi, anàlisi i avaluació d'un pla de normalització lingüística al municipi de Pego. http://hdl.handle.net/10251/110704

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/110704

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi, anàlisi i avaluació d'un pla de normalització lingüística al municipi de Pego
Author: Server Naya, Josep
Director(s): Montesinos López, Anna Isabel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2018-09-28
Issued date:
Abstract:
[CA] El present TFG proposa un estudi i una anàlisi de les condicions contextuals i lingüístiques del municipi valencià de Pego, amb l'objectiu de conèixer les necessitats lingüístiques per al compliment de la legislació ...[+]
Subjects: Valencià , Ajuntament de Pego , Alacant (provincia) , Administració local , Normalització lingüística , Pla d´actuació , Ensenyament del valencià , Pego
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Gestión y Administración Pública-Grau en Gestió i Administració Pública
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record