- -

MyEvents - Tu gestor de eventos personal

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

MyEvents - Tu gestor de eventos personal

Show full item record

Puchades Bresó, M. (2018). MyEvents - Tu gestor de eventos personal. http://hdl.handle.net/10251/110809

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/110809

Files in this item

Item Metadata

Title: MyEvents - Tu gestor de eventos personal
Author: Puchades Bresó, Manuel
Director(s): Valderas Aranda, Pedro José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2018-09-20
Issued date:
Abstract:
[CA] Este treball està centrat en la creació d’una aplicació web destinada a la gestió personalitzada d’esdeveniments de qualsevol tipus. L’aplicació permet a l’usuari portar un seguiment dels esdeveniments més populars ...[+]


[ES] Este trabajo está centrado en la creación de una aplicación web destinada a la gestión personalizada de eventos de todo tipo. La aplicación permite al usuario llevar un seguimiento de los eventos más populares afines ...[+]


[EN] v
Subjects: eventos , gestión , seguimiento , MVC , MongoDB , events , management , monitoring , Esdeveniments , Gestió , Seguiment
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record