- -

Mercat dispers

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Mercat dispers

Show full item record

Sendra Alemany, C. (2017). Mercat dispers. http://hdl.handle.net/10251/111224

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/111224

Files in this item

Item Metadata

Title: Mercat dispers
Author: Sendra Alemany, Carles
Director(s): Gallardo Llopis, David Civera Balaguer, Irene
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos Arquitectónicos - Departament de Projectes Arquitectònics
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Read date / Event date:
2017-09-25
Issued date:
Abstract:
[CA] El projecte que es presenta, basa la seua màxima en la flexibilitat i l'adaptació a l'espai, possibilitant així un creixement o una disminució del mateix, en cas de necessitar-ho. Fins i tot, la supresió de tot el ...[+]
Subjects: Markets , Ephemeral architecture , Flexible structures , Benimaclet (Valencia : barrio) , Mercados , Arquitectura efímera , Estructuras plegables
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Arquitectura-Màster Universitari en Arquitectura
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record