- -

Disseny i realització d un joc didàctic interactiu per a xiquets i xiquetes d Infantil amb integració de característiques tradicionals i noves tecnologies

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny i realització d un joc didàctic interactiu per a xiquets i xiquetes d Infantil amb integració de característiques tradicionals i noves tecnologies

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Guill Ibáñez, Antonio es_ES
dc.contributor.advisor Tormos Ferrando, Álvaro es_ES
dc.contributor.author Pardo Huguet, Maria es_ES
dc.date.accessioned 2018-11-06T11:11:56Z
dc.date.available 2018-11-06T11:11:56Z
dc.date.created 2018-09-20
dc.date.issued 2018-11-06 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/111961
dc.description.abstract [CA] En aquest projecte s’ha desenvolupat un joc interactiu per a xiquets i xiquetes d’Infantil amb el qual es poden aprendre diverses rames del coneixement dins d’una unitat didàctica establerta: la granja. S’ha realitzat mitjançant la combinació d’un entorn tradicional i d’un digital. Consta principalment d’una sèrie de figures amb un pes específic. El tauler de joc inclou un sensor de força per a la identificació de cada una d’elles. Un sistema d’adquisició de dades basat en una plataforma oberta de prototipat electrònic realitza la mesura de pes i es comunica amb una l’aplicació mòbil que realitza les preguntes, detectant si la resposta rebuda és correcta o no. El treball consisteix en la concepció, disseny i prototipat de la idea esmentada. es_ES
dc.description.abstract [ES] En este proyecto se ha creado un juego interactivo para niños y niñas de Infantil a partir del cual se pueden aprender distintas ramas del saber dentro de una unidad didáctica establecida: la granja. Se ha realizado a través de la combinación del entorno tradicional y el digital. Consta principalmente de una serie de figuras que presentan un peso específico. El tablero de juego incluye un sensor de fuerza para la identificación de cada una de ellas. Un sistema de adquisición de datos basado en una plataforma abierta de prototipo electrónico realiza la medida del peso i se comunica con una aplicación móvil que realiza las preguntas, detectando si la respuesta recibida es correcta o no. El trabajo consiste en la concepción, diseño y prototipo de la idea presentada. es_ES
dc.description.abstract [EN] Through this project it has developed an interactive game created for kids in which they can learn knowledge aspects about one specific subject: the farm. The project combines a traditional framework with a digital one. It consists of different animal figures with specific weight each one. The game board includes a force sensor so that identifies each figure. A data acquisition system based on an open electronic platform measures its weight and it is linked with a mobile phone app. This app asks questions in order to detect whether the given answer is correct or if it is not. The main objective of this work is to create the whole design and apply. es_ES
dc.format.extent 162 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject joc didàctic es_ES
dc.subject pes es_ES
dc.subject 3D es_ES
dc.subject cèl·lula de càrrega es_ES
dc.subject aplicació es_ES
dc.subject.classification TECNOLOGIA ELECTRONICA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica es_ES
dc.title Disseny i realització d un joc didàctic interactiu per a xiquets i xiquetes d Infantil amb integració de característiques tradicionals i noves tecnologies es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Electrónica - Departament d'Enginyeria Electrònica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pardo Huguet, M. (2018). Disseny i realització d un joc didàctic interactiu per a xiquets i xiquetes d Infantil amb integració de característiques tradicionals i noves tecnologies. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/111961 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\85958 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record