- -

Anàlisi de la actitud emprenedora dels estudiants universitaris al Campus d'Alcoi de la UPV

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Anàlisi de la actitud emprenedora dels estudiants universitaris al Campus d'Alcoi de la UPV

Show full item record

Llopis Pascual, C. (2018). Anàlisi de la actitud emprenedora dels estudiants universitaris al Campus d'Alcoi de la UPV. http://hdl.handle.net/10251/112065

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/112065

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi de la actitud emprenedora dels estudiants universitaris al Campus d'Alcoi de la UPV
Author: Llopis Pascual, Cristian
Director(s): García Bernabeu, Ana María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Departamento de Economía y Ciencias Sociales - Departament d'Economia i Ciències Socials
Read date / Event date:
2018-07-18
Issued date:
Abstract:
Durant els últims anys l'emprendiment ha cobrat rellevància al nostre país, mostra d'això és l'impuls, suport i creixement que ha generat un ecosistema que s'ha anat adequant a les necessitats de les PYMES. Emprendre es ...[+]
Subjects: Emprendimiento , Creación de empresas , Estudiantes universitarios , Empreniment , Actitud emprenedora , Creació d'empreses , Estudiants universitaris
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record