- -

Avaluació de topologies de xarxes d'interconnexió per a processadors multinucli

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Avaluació de topologies de xarxes d'interconnexió per a processadors multinucli

Show full item record

Saragossà Oliver, JR. (2011). Avaluació de topologies de xarxes d'interconnexió per a processadors multinucli. http://hdl.handle.net/10251/11212.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/11212

Files in this item

Item Metadata

Title: Avaluació de topologies de xarxes d'interconnexió per a processadors multinucli
Author:
Director(s): Sahuquillo Borrás, Julio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2011-07-18
Issued date:
Abstract:
Els avenços tecnològics han dut als fabricants de processadors a la fabricació de sistemes multicore amb l'objectiu d'evitar els problemes de consum, refrigeració i empaquetament dels processadors monolítics. Avui dia ...[+]
Subjects: Topologies , Xarxes d'interconnexió , Jerarquia de memòries caus , Memòria distribuida , Memòria entrellaçada , Critical word first , Processadors multinuclis , Multi2sim , Simuladors hardware
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record