- -

Gestió i organització de la secció local : el cas de la biblioteca pública de Simat de la Valldigna

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Gestió i organització de la secció local : el cas de la biblioteca pública de Simat de la Valldigna

Show full item record

Ribera Ribera, AV. (2011). Gestió i organització de la secció local : el cas de la biblioteca pública de Simat de la Valldigna. http://hdl.handle.net/10251/11223.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/11223

Files in this item

Item Metadata

Title: Gestió i organització de la secció local : el cas de la biblioteca pública de Simat de la Valldigna
Author: Ribera Ribera, Amanda Violeta
Director(s): Tolosa Robledo, Luisa María
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2011-07-18
Issued date:
Abstract:
La secció local d'una biblioteca pública municipal, és la memòria de la localitat a la que pertany. La conservació, organització, recuperació i difusió d'aquesta secció és vital per aconseguir que la història local perdure ...[+]
Subjects: Fons local , Biblioteca pública municipal Simat de la Valldigna , Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana , Absysnet
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
degree: Licenciatura en Documentación-Llicenciatura en Documentació
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record