- -

Estructures d'acer. Exemples d'aplicació segons el codi tècnic de l'edificació CTE

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estructures d'acer. Exemples d'aplicació segons el codi tècnic de l'edificació CTE

Show full item record

Guardiola Víllora, AP.; Pérez García, AJ. (2018). Estructures d'acer. Exemples d'aplicació segons el codi tècnic de l'edificació CTE. Editorial Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/113118

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/113118

Files in this item

Item Metadata

Title: Estructures d'acer. Exemples d'aplicació segons el codi tècnic de l'edificació CTE
Author: Guardiola Víllora, Arianna Paola Pérez García, Agustín José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Editorial
Universitat Politècnica de València. Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras - Departament de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d'Estructures
Issued date:
Abstract:
Aquest llibre adreça el disseny d'estructures d'acer segons els procediments i les provisions establerts al Codi Tècnic de l'Edificació (CTE DB-SE-A) i conté una llarga llista d'exercicis amb resolució ...[+]
Subjects: estructures , d'acer , exemples , d'aplicació , segons , tècnic , l'edificació
Copyrigths: Cerrado
ISBN: 978-84-9048-744-0
Source:
Colección Académica.
Publisher:
Editorial Universitat Politècnica de València
Publisher version: https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_804-6-1
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record