- -

Mejora genética de cuatro variedades locales de tomate de Valencia y dos de Cataluña para resistencia al Virus del Mosaico del Tomate (ToMV) y al hongo Fusarium oxysporum f. sp

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Mejora genética de cuatro variedades locales de tomate de Valencia y dos de Cataluña para resistencia al Virus del Mosaico del Tomate (ToMV) y al hongo Fusarium oxysporum f. sp

Show full item record

Termes Coll, B. (2018). Mejora genética de cuatro variedades locales de tomate de Valencia y dos de Cataluña para resistencia al Virus del Mosaico del Tomate (ToMV) y al hongo Fusarium oxysporum f. sp. http://hdl.handle.net/10251/115478

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/115478

Files in this item

Item Metadata

Title: Mejora genética de cuatro variedades locales de tomate de Valencia y dos de Cataluña para resistencia al Virus del Mosaico del Tomate (ToMV) y al hongo Fusarium oxysporum f. sp
Author: Termes Coll, Bernat
Director(s): Soler Aleixandre, Salvador Figás Moreno, María del Rosario
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Biotecnología - Departament de Biotecnologia
Read date / Event date:
2018-09-28
Issued date:
Abstract:
L'interès dels consumidors per la varietats locals de tomàquet (Solanum lycopersicum L.) està en augment. Una de les causes d'aquesta recent apreciació, recau en les propietats organolèptiques d'aquest tipus de materials. ...[+]


The interest of the consumers for the local varieties of tomato (Solanum lycopersicum L.) is in increasing. One of the causes of this recent appreciation lies in the organoleptic properties of this material. In regions ...[+]
Subjects: Solanum lycopersicum , HRM , marcador molecular , ToMV , Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici , varietat tradicional , molecular marker , traditional variety
Copyrigths: Reconocimiento (by)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Mejora Genética Vegetal-Màster Universitari en Millora Genètica Vegetal
Type: Tesis de máster

Location


 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record