- -

La arquitectura en la obra de Georges Perec

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La arquitectura en la obra de Georges Perec

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Guimaraens Igual, Guillermo es_ES
dc.contributor.author Navarro Vidal, Marina es_ES
dc.date.accessioned 2019-01-23T12:24:31Z
dc.date.available 2019-01-23T12:24:31Z
dc.date.created 2018-09-14
dc.date.issued 2019-01-23 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/115990
dc.description.abstract [ES] Començant per l habitació i partint de l ordre establert en el llibre Espèces d Espaces es proposa un recorregut a través de l obra de Perec, a la recerca de referències arquitectòniques i urbanístiques. Per tal d entendre el tractament de l arquitectura en la seua obra el treball es mourà sempre entorn a les dues primeres interrogacions en la seua literatura: la sociològica i l autobiogràfica. Aquestes dues interrogacions seran la guía a partir de la qual les obres literàries podran anar relacionant-se per parlar des d una visió espacial i arquitectural. Una segona part consistirà en buscar com el mètode de concepció literària de Georges Perec, basat en les restriccions que es duien a terme en l Oulipo, ha servit com a model i inspiració per a alguns arquitectes com Tshumi o Miralles a l hora d establir processos de concepció arquitectònics. es_ES
dc.description.abstract [EN] Starting from the room and from the order established in the Espèces d'Espaces book, we propose a route through Perec's work, in pursuit of architectural and urban references. In order to understand the treatment of architecture in his work, the work will always move around the first two questions in his literature: sociological and autobiographical. These two questions will be the guide from which literary works can be related to talk from a spatial and architectural vision. A second part will consist of exploring at how point the method of literary conception of Georges Perec, based on the restrictions that were carried out in Oulipo, has served as a model and inspiration for some architects such as Tshumi or Miralles at the time of establishing architectural design processes. es_ES
dc.format.extent 116 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Infra-ordinario es_ES
dc.subject Método de concepción arquitectónica es_ES
dc.subject Cotidiano es_ES
dc.subject Restricción es_ES
dc.subject Perec, George es_ES
dc.subject Oulipo es_ES
dc.subject Restricció es_ES
dc.subject Infra-ordinaire es_ES
dc.subject Qüotidià es_ES
dc.subject Mètode concepció arquitectònica es_ES
dc.subject Restriction es_ES
dc.subject Infra-ordinare es_ES
dc.subject Quotidian es_ES
dc.subject Architectural design method es_ES
dc.subject.classification COMPOSICION ARQUITECTONICA es_ES
dc.subject.other Grado en Fundamentos de la Arquitectura-Grau en Fonaments de l'Arquitectura es_ES
dc.title La arquitectura en la obra de Georges Perec es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Composición Arquitectónica - Departament de Composició Arquitectònica es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura es_ES
dc.description.bibliographicCitation Navarro Vidal, M. (2018). La arquitectura en la obra de Georges Perec. http://hdl.handle.net/10251/115990 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\90100 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record