- -

Infraestructura d acollida portuària : Recorreguts al Mar

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Infraestructura d acollida portuària : Recorreguts al Mar

Show full item record

Martinez Esparza, M. (2019). Infraestructura d acollida portuària : Recorreguts al Mar. http://hdl.handle.net/10251/117353

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/117353

Files in this item

Item Metadata

Title: Infraestructura d acollida portuària : Recorreguts al Mar
Author:
Director(s): Lacalle García, Carlos
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos Arquitectónicos - Departament de Projectes Arquitectònics
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Read date / Event date:
2019-02-05
Issued date:
Abstract:
[CA] La estratègia de projecte consisteix en posar en valor els paratges actualment desprotegits i oblidats de la ciutat costera (Horta, Riu, Port i Mar), proposant tant al ciutadà com al visitant gaudir d’aquests valuosos ...[+]


[EN] The project strategy consists in highlighting the currently unprotected and forgotten areas that make up the coastal city (Orchard, River, Port and Sea), to expect both the citizen and the visitor to benefit from these ...[+]
Subjects: Paisaje , Landscape , Cauce del rio Turia (Valencia) , Puerto de Valencia , Paratges , Connexions , Recorreguts , Rampes i fluids , Espais de transició , Miradors al Mar , Places , Connections , Tours , Ramps and fluid , Transition spaces , Viewpoints to the sea
Copyrigths: Cerrado
degree: Grado en Arquitectura-Grau en Arquitectura
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record