- -

CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS CONSTITUTIUS DE LES BASES DE PREPARACIÓ DE LES PINTURES MURALS A LES TERRES BAIXES MAIES DEL NORD (PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÈXIC)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS CONSTITUTIUS DE LES BASES DE PREPARACIÓ DE LES PINTURES MURALS A LES TERRES BAIXES MAIES DEL NORD (PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÈXIC)

Show full item record

Guasch Ferré, N. (2009). CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS CONSTITUTIUS DE LES BASES DE PREPARACIÓ DE LES PINTURES MURALS A LES TERRES BAIXES MAIES DEL NORD (PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÈXIC). http://hdl.handle.net/10251/11783

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/11783

Files in this item

Item Metadata

Title: CARACTERITZACIÓ DELS MATERIALS CONSTITUTIUS DE LES BASES DE PREPARACIÓ DE LES PINTURES MURALS A LES TERRES BAIXES MAIES DEL NORD (PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÈXIC)
Author: Guasch Ferré, Núria
Director(s): Domenech Carbo, Mª Teresa
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat
Read date / Event date:
2009
Issued date:
Abstract:
Aquesta investigació suposa un punt i seguit a els resultats que han contingut des de finals del segle XIX en analitzar les superfícies d'estuc que van ser preparades i utilitzades pels maies com a revestiment arquitectònic ...[+]
Subjects: Bases de preparació , Pintura mural maia , Materials constitutius , Additius orgànics , Ground layers , Maya mural paintings , Organic additives
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Conservación y Restauración de Bienes Culturales-Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record