- -

Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris

Show full item record

Xarxa Vives d'Universitats. Grup de Treball de Qualitat Lingüística (2019). Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris. Xarxa Vives d'Universitats. http://hdl.handle.net/10251/118893

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/118893

Files in this item

Item Metadata

Title: Criteris multilingües per a la redacció de textos igualitaris
Author: Xarxa Vives d'Universitats. Grup de Treball de Qualitat Lingüística
Issued date:
Abstract:
Criteris multilingües per redactar textos igualitaris en català, en castellà i en anglès, que permeten una visibilització equitativa entre homes i dones en la documentació de les universitats de la Xarxa Vives.
Subjects: Redacció de textos igualitaris , Català , Normalització lingüística , Igualtat
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
ISBN: 978-84-09-07193-7
Publisher:
Xarxa Vives d'Universitats
Publisher version: http://www.vives.org/formacio/guia-de-cursos-de-llengua/recursos-linguistics/
Type: Libro

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record