- -

Física: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Física: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Show full item record

Calvo Iglesias, E. (2018). Física: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d’Universitats. http://hdl.handle.net/10251/119076

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/119076

Files in this item

Item Metadata

Title: Física: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Author: Calvo Iglesias, Encina
Issued date:
Abstract:
A l’estat espanyol les dones són majoria entre l’alumnat universitari, però continuen sent una minoria en les carreres cientificotècniques. La Guia per a una docència universitària amb perspectiva de gènere de Física ...[+]
Subjects: Física , Perspectiva de Género , Docencia universitaria
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
ISBN: 978-84-09-05890-7
Publisher:
Xarxa Vives d'Universitats
Publisher version: https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record