- -

Història de l'Art: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Història de l'Art: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Show full item record

Faxedas Brujats, ML. (2018). Història de l'Art: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d'Universitats. http://hdl.handle.net/10251/119083

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/119083

Files in this item

Item Metadata

Title: Història de l'Art: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Author: Faxedas Brujats, M. Lluïsa
Issued date:
Abstract:
En l’actualitat, ni la producció artística feta per dones ni la història de l’art feminista formen part de la majoria de currículums acadèmics i plans d’estudis d’Història de l’art. Així mateix, la manca d’anàlisi crítica ...[+]
Subjects: Perspectiva de Género , Docencia universitaria , Historia del Arte
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
ISBN: 978-84-09-05892-1
Publisher:
Xarxa Vives d'Universitats
Publisher version: https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record