- -

Història: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Història: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Show full item record

Moreno Seco, M. (2018). Història: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d’Universitats. http://hdl.handle.net/10251/119084

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/119084

Files in this item

Item Metadata

Title: Història: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Author: Moreno Seco, Mónica
Issued date:
Abstract:
La falta d’incorporació de la perspectiva de gènere en la història ha suposat tradicionalment una mirada esbiaixada al passat, on l’interés historiogràfic s’ha centrat en les experiències masculines. Com a conseqüència, ...[+]
Subjects: Historia , Docencia universitaria , Perspectiva de Género
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
ISBN: 978-84-09-05893-8
Publisher:
Xarxa Vives d'Universitats
Publisher version: https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
Type: Libro

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record