- -

Medicina: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Medicina: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere

Show full item record

Ruiz Cantero, MT. (2018). Medicina: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. Xarxa Vives d'Universitats. http://hdl.handle.net/10251/119085

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/119085

Files in this item

Item Metadata

Title: Medicina: Guía per a una docència universitària amb perspectiva de gènere
Author:
Issued date:
Abstract:
En ciències de la salut, a pesar que els conceptes de sexe i gènere al·ludeixen a realitats diferents, amb freqüència es confonen. A més, algunes conseqüències dels biaixos de gènere en el coneixement mèdic, la gestió ...[+]
Subjects: Medicina , Perspectiva de Género , Docencia universitaria
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
ISBN: 978-84-09-05894-5
Publisher:
Xarxa Vives d'Universitats
Publisher version: https://www.vives.org/serveis/guies-per-a-una-docencia-universitaria-amb-perspectiva-de-genere/
Type: Libro

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record