- -

Anàlisi dels bancs de dades d'informació estadística municipal al web en Espanya

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Anàlisi dels bancs de dades d'informació estadística municipal al web en Espanya

Show full item record

Pedrós Pastor, I. (2011). Anàlisi dels bancs de dades d'informació estadística municipal al web en Espanya. http://hdl.handle.net/10251/11974.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/11974

Files in this item

Item Metadata

Title: Anàlisi dels bancs de dades d'informació estadística municipal al web en Espanya
Author: Pedrós Pastor, Israel
Director(s): Fernández López, Antonio Lázaro
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2011-09-28
Issued date:
Abstract:
S'analitzen els bancs de dades d'informació estadística municipal al web en Espanya i es conceptualitzen atenent a les diferents perspectives d'estructura, contingut, navegació, visualització i exportació, en el context ...[+]
Subjects: Banc de dades , Informació estadística , Municipal , Arquitectura de la informació , Administració pública
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Documentación-Llicenciatura en Documentació
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record