- -

Mercat obert, Benimaclet

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Mercat obert, Benimaclet

Show full item record

Vaquer Gregori, F. (2017). Mercat obert, Benimaclet. http://hdl.handle.net/10251/123429

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/123429

Files in this item

Item Metadata

Title: Mercat obert, Benimaclet
Author: Vaquer Gregori, Francesc
Director(s): Carrión Carmona, Miguel Ángel Cabedo Martí, Juan Francisco
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Proyectos Arquitectónicos - Departament de Projectes Arquitectònics
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Arquitectura - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
Read date / Event date:
2017-09-27
Issued date:
Abstract:
[CA] El projecte de Mercat obert de Benimaclet, es localitza a les portes de l'horta del mateix barri. Esta situació es troba entre el carrer Mistral i el carrer Lliri Blau Devesa. Un gran espai sense tractament urbanístic ...[+]
Subjects: Mercados , Mercados municipales , Mercados abiertos , Espacios públicos , Espacios culturales , Markets , Local markets , Marketplaces , Public spaces , Cultural spaces , Benimaclet (Valencia : barrio) , Benimaclet (València : barrio)
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Arquitectura-Grau en Arquitectura
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record