- -

Disseny i simulació d’un carregador de bateries per a vehicles elèctrics

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny i simulació d’un carregador de bateries per a vehicles elèctrics

Show full item record

Gracia Salort, J. (2019). Disseny i simulació d’un carregador de bateries per a vehicles elèctrics. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/123918

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/123918

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny i simulació d’un carregador de bateries per a vehicles elèctrics
Secondary Title: Diseño y simulación de un cargador de baterías para vehículos eléctricos
Author: Gracia Salort, Júlia
Director(s): Ibañez Escobar, Fernando
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Electrónica - Departament d'Enginyeria Electrònica
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2019-06-28
Issued date:
Abstract:
[CA] El present treball de fi de grau té com a objectiu principal el disseny i la simulació d'un carregador de bateries d'abord per a vehicles elèctrics. La introducció del treball explica de forma general la història del ...[+]
Subjects: Bateres , Carregador de bateries , Correcció del Factor de Potència , Control en Mode Corrent Constant , Control en Mode Tensió Constant , Ió-Liti , Vehicle elèctric
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record