- -

El problema del gasoducte i algunes variacions. Plantejament i esquema

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El problema del gasoducte i algunes variacions. Plantejament i esquema

Show full item record

Blanes Doménech, JS. (2008). El problema del gasoducte i algunes variacions. Plantejament i esquema. http://hdl.handle.net/10251/1248

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/1248

Video Viewer

Item Metadata

Title: El problema del gasoducte i algunes variacions. Plantejament i esquema
Author: Blanes Doménech, José Salvador
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Issued date:
Abstract:
Plantejament i resolució pas a pas, amb implementació POSIX, d'exercicis de concurrència fonamentats en un clàssic
Subjects: Fils , Posix , Concurrència , Programació , Sistemes operatius (concurrència)
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=2860d737-842f-f144-b04e-da68d12249e2
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: Alumnes d'Informàtica
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Muy bajo
Semantic Density: Alto
Typical Learning Time: 6 hores
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record