- -

Desenvolupament d’un sistema automàtic per a jugar a escacs mitjançant robòtica col·laborativa i visió artificial

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desenvolupament d’un sistema automàtic per a jugar a escacs mitjançant robòtica col·laborativa i visió artificial

Show full item record

Sanz Montrull, L. (2019). Desenvolupament d’un sistema automàtic per a jugar a escacs mitjançant robòtica col·laborativa i visió artificial. http://hdl.handle.net/10251/126744

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/126744

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament d’un sistema automàtic per a jugar a escacs mitjançant robòtica col·laborativa i visió artificial
Secondary Title: Desarrollo de un sistema automático para jugar al ajedrez mediante robótica colaborativa y visión artificial
Author: Sanz Montrull, Lluna
Director(s): Sánchez Salmerón, Antonio José Ivorra Martínez, Eugenio
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática - Departament d'Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria del Disseny
Read date / Event date:
2019-09-12
Issued date:
Abstract:
[CA] L'objectiu del present projecte es tracta de la programació d'un robot col·laboratiu que sigui capaç de jugar una partida d'escacs. Per a això, s'utilitzarà una càmera RGB i algoritmes de visió artificial per identificar ...[+]
Subjects: Robòtica col·laborativa , escacs
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática-Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record