- -

No és debilitat. Un proyecto audiovisual sobre cotidianidades que (se) cuidan.

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

No és debilitat. Un proyecto audiovisual sobre cotidianidades que (se) cuidan.

Show full item record

Ballesteros Esteller, A. (2019). No és debilitat. Un proyecto audiovisual sobre cotidianidades que (se) cuidan. http://hdl.handle.net/10251/126778

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/126778

Files in this item

Item Metadata

Title: No és debilitat. Un proyecto audiovisual sobre cotidianidades que (se) cuidan.
Author:
Director(s): Adelantado Mateu, María Eulalia
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Universitat Politècnica de València. Facultad de Bellas Artes - Facultat de Belles Arts
Read date / Event date:
2019-09-10
Issued date:
Abstract:
[VA] No és debilitat gira en torn a la idea de la materialització dels vincles personals en els petits detalls de la vida diària. Mostra des d¿una perspectiva íntima dues quotidianitats que conversen, a més de a nivell ...[+]


[EN] "No és debilitat" revolves around the idea of bond materialization through the small details of everyday life. It shows from an intimate perspective two lives that relate not only personally but visually. It is an ...[+]
Subjects: Documental , Quotidianitat , Amistat política , Col·laboració , Documentary , Daily life , Political friendship , Collaboration
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
degree: Grado en Bellas Artes-Grau en Belles Arts
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record