- -

Jugador autónomo para el videojuego Slay the Spire

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Jugador autónomo para el videojuego Slay the Spire

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Abad Cerdá, Francisco José es_ES
dc.contributor.author López Tadeo, Javier es_ES
dc.date.accessioned 2019-10-04T18:30:46Z
dc.date.available 2019-10-04T18:30:46Z
dc.date.created 2019-09-19
dc.date.issued 2019-10-04 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/127454
dc.description.abstract [CA] Slay the Spire és un videojoc roguelike, RPG de cartes i masmorres desenvolupat per MegaCrit. El funcionament bàsic del joc consisteix en combats entre 2 personatges, un d’ells controlat pel jugador i l’altre pel mateix joc. El guanyador serà el que redueixi els punts de vida de l’enemic a 0. Per a això farà ús de cartes amb diferents efectes (mal, defensa, aplicar vulnerabilitats ...). L’objectiu del projecte és construir un jugador autònom que reconegui els diferents elements del joc (cartes en mà, punts de vida, intenció de l’enemic ...), u obtingui una estratègia a partir d’aquestes dades i jugui entorn a aquesta estratègia. El desenvolupament del treball s’ha dut a terme mitjançant Python. Per a aquest projecte s’ha desenvolupat un reconeixement d’imatge per als diferents components del videojoc a partir de captures directes d’aquest, una estratègia en base als elements reconeguts, i, finalment l’automatització del joc. L’automatització ha consistit en la injecció d’esdeveniments de ratolí, que és el dispositiu d’entrada amb el qual es controla el joc. es_ES
dc.description.abstract [ES] Slay the Spire es un videojuego roguelike, RPG de cartas y mazmorras desarrollado por MegaCrit. El funcionamiento básico del juego consiste en combates entre dos personajes, uno de ellos controlado por el jugador y el otro por el propio juego. El ganador será el que reduzca los puntos de vida del enemigo a cero. Para ello hará uso de cartas con diferentes efectos (daño, defensa, aplicar vulnerabilidades...). El objetivo del proyecto es construir un jugador autónomo que reconozca los diferentes elementos del juego (cartas en mano, puntos de vida, intención del enemigo...), obtenga una estrategia a partir de dichos datos y juegue entorno a esa estrategia. El desarrollo del trabajo se ha llevado a cabo en Python. Para este proyecto se ha desarrollado un reconocimiento de imagen para los diferentes componentes del videojuego a partir de capturas directas de este, una estrategia en base a los elementos reconocidos, y, por último la automatización de juego. La automatización ha consistido en la inyección de eventos de ratón, que es el dispositivo de entrada con el que se controla el juego es_ES
dc.description.abstract [EN] Slay the Spire is a roguelike videogame, RPG of cards and dungeons developed by MegaCrit. The basic mechanics of the game consists of combats between 2 characters, one of them controlled by the player and the other by the game itself. The winner will be the one that reduces the enemy’s life points to 0. For this, he will use cards with different effects (damage, defense, apply vulnerabilities ...). The objective of the project is to build an autonomous player that recognizes the different elements of the game (cards in hand, points of life, enemy intention ...), obtain a strategy from said data and play around that strategy. The development of the work has been carried out with Python. For this project, an image recognition has been developed for the different videogame components from screenshots of it, a strategy based on the recognized elements, and, finally, game automation. Automation has consisted of the injection of mouse events, which is the input device with which the game is controlled es_ES
dc.format.extent 46 es_ES
dc.language Español es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Slay the Spire es_ES
dc.subject Videojoc es_ES
dc.subject Automatització es_ES
dc.subject Reconeiximent es_ES
dc.subject Autònom es_ES
dc.subject Cartes es_ES
dc.subject Python es_ES
dc.subject Videojuego es_ES
dc.subject Automatización es_ES
dc.subject Reconocimiento es_ES
dc.subject Autónomo es_ES
dc.subject Cartas es_ES
dc.subject Videogame es_ES
dc.subject Automation es_ES
dc.subject Recognition es_ES
dc.subject Autonomous es_ES
dc.subject Cards es_ES
dc.subject.classification LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMATICOS es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería Informática-Grau en Enginyeria Informàtica es_ES
dc.title Jugador autónomo para el videojuego Slay the Spire es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation López Tadeo, J. (2019). Jugador autónomo para el videojuego Slay the Spire. http://hdl.handle.net/10251/127454 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\109812 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record