- -

Vigilància i visualització d’indicadors estadístics en el context de la transformació del model econòmic al País Valencià

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Vigilància i visualització d’indicadors estadístics en el context de la transformació del model econòmic al País Valencià

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Calabuig Rodriguez, Jose Manuel es_ES
dc.contributor.advisor Ferrer Sapena, Antonia es_ES
dc.contributor.author Pedrós Pastor, Israel es_ES
dc.date.accessioned 2019-10-16T09:57:25Z
dc.date.available 2019-10-16T09:57:25Z
dc.date.created 2019-09-23
dc.date.issued 2019-10-16 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/128576
dc.description.abstract [CA] Aquest treball pretén crear un sistema de vigilància d’indicadors estadístics, que permeta mesurar millor l’assoliment de les polítiques de transformació del model econòmic del País Valencià plantejades pel govern de la Generalitat Valenciana i els successius governs, tant en el context autonòmic com en Espanya i Europa, esdevenint-se en INDICAME, una plataforma web on es visualitze tota eixa informació amb transparència, permetent la dialèctica i reutilització per tothom. El treball integra per tant dues vessants: la tecnològica, que s’ocuparà de la ETL, l’automatització i la visualització utilitzant diferent programari, principalment R, Shiny i Plotly; i una relativa a la gestió de la informació, que tindrà en compte la genealogia de les fonts, els fluxos de les operacions estadístiques i els límits de les seues mesures. es_ES
dc.description.abstract [ES] Este trabajo pretende crear un sistema de vigilancia de indicadores estadísticos, que medirá mejor la consecución de las políticas de transformación del modelo económico del País Valenciano planteadas por la Generalitat de la Generalitat Valenciana y los sucesivos gobiernos, tanto en el contexto autonómico como en España y Europa, recopilándose en INDICAME, una plataforma web donde se visualice toda la información con transparencia, permitiendo la dialéctica y reutilización por todo el mundo. El trabajo integra por tanto dos aspectos: el tecnológico, que se ocupará de la ETL, la automatización y la visualización utilizando diferente software, principalmente R, Shiny y Plotly; y otro relativo a la gestión de la información, que tendrá en cuenta la genealogía de las fuentes, los flujos de las operaciones estadísticas y los límites de sus medidas. es_ES
dc.description.abstract [EN] This study pretends to create a monitoring system of statistical indicators (INDICAME), which allows a better measuring of the outcomes of the developing policies of the Valencian Country economic landscape the Valencian Country proposed by the Government of the Valencian Government. INDICAME is a web platform that contains all the data related to the regional, national and European range and offers them with transparency and easy access to the public to assure the public use. Therefore, the study comprehends two aspects: technology, which deals with ETL, automation, and visualization using different software, mainly R, Shiny and Plotly; the information management, which takes into account the genealogy of the sources, the flows of the statistical operations and the limits of their measures. es_ES
dc.format.extent 115 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Visualització de dades es_ES
dc.subject Indicadors estadístics es_ES
dc.subject Vigilància estratègica es_ES
dc.subject Experiència d'usuari es_ES
dc.subject Dades obertes es_ES
dc.subject Data visualization es_ES
dc.subject Statistical indicators es_ES
dc.subject Strategic monitoring es_ES
dc.subject User experience es_ES
dc.subject Open data es_ES
dc.subject.classification MATEMATICA APLICADA es_ES
dc.subject.classification BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACION es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Gestión de la Información-Màster universitari en Gestió de la Informació es_ES
dc.title Vigilància i visualització d’indicadors estadístics en el context de la transformació del model econòmic al País Valencià es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica es_ES
dc.description.bibliographicCitation Pedrós Pastor, I. (2019). Vigilància i visualització d’indicadors estadístics en el context de la transformació del model econòmic al País Valencià. http://hdl.handle.net/10251/128576 es_ES
dc.description.accrualMethod TFGM es_ES
dc.relation.pasarela TFGM\109227 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record