- -

"Diseny d'una unitat de compostatge per a la Bodega Cooperativa de Castalla"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

"Diseny d'una unitat de compostatge per a la Bodega Cooperativa de Castalla"

Show full item record

Bernabeu Santisteban, A. (2019). "Diseny d'una unitat de compostatge per a la Bodega Cooperativa de Castalla". http://hdl.handle.net/10251/129222

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/129222

Files in this item

Item Metadata

Title: "Diseny d'una unitat de compostatge per a la Bodega Cooperativa de Castalla"
Author: Bernabeu Santisteban, Andrés
Director(s): Fombuena Borrás, Vicent García García, Daniel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Universitat Politècnica de València. Instituto de Tecnología de Materiales - Institut de Tecnologia de Materials
Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Química y Nuclear - Departament d'Enginyeria Química i Nuclear
Read date / Event date:
2019-09-10
Issued date:
Abstract:
[CA] Amb el progrés de la humanitat en les últimes dècades hi ha hagut un increment considerable de la població mundial i açò ha dut com a conseqüència un augment de la quantitat de residus generats. Per tal de combatre ...[+]


[EN] Due to the progress of the humanity, in the las decades there has been a considerable increase of the worlds population and this has bring as a consequence an elevation of the quantity of wastes generated. With the ...[+]


[ES] Con el progreso de la humanidad en las últimas décadas ha habido un incremento considerable en la población mundial y esto ha traído como consecuencia un incremento de la cantidad de residuos generados. Para combatir ...[+]
Subjects: Wastes , Compost , Compostatge , Residus , Viabilitat tècnica i econòmica
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería Química-Grau en Enginyeria Química
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Location


 

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record